22 czerwca spektakl o godz. 16.00, zakończenie roku szkolnego (wersja dzienna) o 17,30 w siedzibie szkoły

O 16.00 Spektakl w wykonaniu słuchaczy I roku. O 17,30 rozdanie świadectw