10 listopada 2018 koncert słuchaczy II roku. Siedziba szkoły, godz. 13,30

Zapraszamy na pierwszy koncert w tym roku wsiedzibie szkoły