23 czerwca Spektakle w wykonaniu słuchaczy zaocznych: 10,30 i 12,00 oraz koncert 13,00 siedziba szkoły, 14,00 rozdanie świadectw

Serdecznie zapraszamy ostatnie spektakle na nowej scenie szkoły