Program kształcenia i opłaty

Tygodniowy plan zajęć (45 min.)

Pprzedstawienia2odstawą programu edukacji w naszej szkole jest założenie, że najlepszym sposobem na edukację artystyczną dziecka jest praca nad konkretnym dziełem ( spektaklem, publicznym występem, koncertem).Daje to dziecku możliwość bycia w swoistym zespole śpiewających aktorów, grupie rówieśniczej, w której wspólnie bawiąc się pracuje nad rozwojem swoich zdolności, wrażliwości i relacji z innymi.
Poniższy ramowy plan zajęć jest zazwyczaj realizowany w sposób płynny wynikający ze specyfiki przygotowywanego dzieła:

  • Śpiew 45 min
  • Kształcenie słuchu 45 min
  • Zadania aktorskie i dykcja 45 min
  • Plastyka ruchu i taniec 45 min

W roku szkolnym 2022/2023 obowiązują następujące opłaty

  • Spotkanie kwalifikacyjne 150,00 zł
  • Wpisowe 300,00 zł
  • Czesne (płatne z góry za miesiąc) 400,00 zł
  • Dodatkowe zajęcia indywidualne (wokal, fortepian) 100,00zł