Rekrutacja

Dołącz do nas, już dziś!
Termin spotkania najlepiej ustalić telefonicznie z sekretariatem szkoły ( 12 429 66 45) lub drogą mailową.
Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do siedziby szkoły oraz obecność na spotkaniu rekrutacyjnym.
Na spotkanie rekrutacyjne prosimy przygotować dowolną piosenkę i fragment wiersza.
Dolna granica wieku 7 lat, górna 13 lat .
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły

Formularz zgłoszeniowy

    Pozostałe informacje

    Dane adresowe szkoły uzyskałem/am z:


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( w skr. RODO). Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Klauzuli informacyjnej.