Inauguracja Roku szkolnego 2021/2022

Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci na inauguracje roku szkolnego 2021/2022. – Dla dorosłych i młodzieży trybu dziennego: 1 września, o godz. 18,00 w siedzibie szkoły. W programie: sprawy organizacyjne, rozmowa z nauczycielem prowadzącym ( ustalenie terminu lekcji indywidualnych), mini koncert. – Dla dorosłych i młodzieży tryb zaoczny(sobotni): 4 września o godz. 10,00 – Dla dzieci zapisanych na zajęcia czwartkowe: 2

Zasady funkcjonowania Szkoły po 5.11.2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia. 5.11.20.(par.2b ust.4) decyzją dyr. Szkoły w dalszym ciągu zajęcia indywidualne mogą odbywać się na terenie szkoły a zajęcia z zadań aktorskich i dykcji hybrydowo, pozostałe zdalnie.

Zasady dotyczące zabezpieczenia przed Covid-19

Zasady dotyczące zabezpieczenia przed Covid-19 na terenie Szkoły Wokalno-Aktorskiej i Szkoły Muzycznej II st. „Wokal.art II” w Krakowie (na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS) 1.Uczestnikiem zajęć może być jedynie osoba, która: a. nie przejawia objawów charakterystycznych dla Covid-19 b. zaopatrzona jest w przyłbicę, lub maskę 2. Należy zdezynfekować ręce: a. niezwłocznie po wejściu na teren szkoły b. każdorazowo po

Plan zajęc Kursu letniego 20-25 Lipca 2020

Kurs Letni, termin 20 -25 Lipca 2020 20,07 poniedziałek 16,30 Otwarcie kursu 16,45 Emisja Głosu – Agata Flondro 17,30 – 19,00 Zadania aktorskie – Marek Wolny   21,07 wtorek 16,45 Dykcja- Monika Filipowicz 17,30 – 18,15  Zajęcia teoretyczno-muzyczne – Bartłomiej Chorąży   22,07 środa 16,45 Emisja Głosu 17,30 – 19,00  Zadania Aktorskie   23,07 czwartek 16,45 Zajęcia teoretyczno-muzyczne 17,30 –