Rekrutacja

Dołącz do nas, już dziś!
Termin spotkania najlepiej ustalić telefonicznie z sekretariatem szkoły ( 12 429 66 45) lub drogą mailową.
Warunkiem przyjęcia do Szkoły Wokalno-Aktorskiej jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do siedziby szkoły oraz obecność na spotkaniu rekrutacyjnym.
Podczas spotkania rekrutacyjnego prosimy o wykonanie dowolnego utworu wokalnego ( wykonanie możliwe z podkładem CD,Mini Disc lub na żywo z akompaniatorem ) oraz prezentację wiersza lub fragmentu prozy.
Brak górnej granicy wieku, dolna 17 lat.
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły

Schody do artystycznej przygody

Formularz zgłoszeniowy

    Pozostałe informacje

    Dane adresowe szkoły uzyskałem/am z:


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( w skr. RODO). Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Klauzuli informacyjnej.