Rekrutacja

Dołącz do nas, już dziś!

Twoje szybkie linki
Termin spotkania najlepiej ustalić telefonicznie z sekretariatem szkoły ( 12 429 66 45) lub drogą mailową.
Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do siedziby szkoły oraz obecność na spotkaniu rekrutacyjnym.
Podczas spotkania rekrutacyjnego prosimy o wykonanie dowolnego utworu wokalnego ( wykonanie możliwe z podkładem CD,Mini Disc lub na żywo z akompaniatorem ) oraz prezentację wiersza lub fragmentu prozy.
Brak górnej granicy wieku, dolna 14 lat.
Termin pierwszego spotkania rekrutacyjnego wyznaczony jest corocznie na koniec czerwca ( dokładna data podana w aktualnościach ) Istnieje również możliwość w wyjątkowych przypadkach spotkania indywidualnego po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Formularz zgłoszeniowy

Pozostałe informacje

Dane adresowe szkoły uzyskałem/am z: