Zapraszamy do kontaktu

Dyrektor Szkoły

mgr Bogdan Kalarus

Adres

Szkoła Wokalno-Aktorska
30-101 Kraków Al. Krasińskiego 20/5
pon – pt: 9.00 - 19.00
sobota: 8.30 - 16,00

tel. (12) 429-66-45
Kom. 609-102-595
lub tel. komórkowy:730 968 663

e-mail: dyrekcja@wokal.art.pl

Dane do przelewów i fakturowania

P.U. MAXIMUS – Bogdan Kalarus
Szkoła Wokalno-Aktorska
NIP: 677-166-12-86
nr konta: 19 1050 1445 1000 0022 2965 0045

    Pozostałe informacje

    Dane adresowe szkoły uzyskałem/am z:


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( w skr. RODO). Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Klauzuli informacyjnej.