Zajęcia dla dzieci – Warsztaty teatralne dla dzieci – Kraków

Niepubliczna Szkoła Muzyczna
I st. “Wokal.Art I”

Twoje szybkie linki

warsztaty teatralne dla dzieci

Korzystając z infrastruktury Szkoły Wokalno Aktorskiej oraz jej kadry pedagogicznej, od roku 2004 prowadzona jest również działalność edukacyjna, zajęcia dla dzieci kraków w zakresie sztuki wokalnej i aktorskiej dla dzieci w wieku 7-13 lat. Od 01.09.2011r działalnośc ta została wyodrębniona i funkcjonuje w ramach nowopowstałej jednostki organizacyjnej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. “Wokal.art I” zarejestrowanej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 567/9/2011. Nowopowstała Szkoła Muzyczna przejeła całkowicie dotychczasową autorską koncepcję edukacji dzieci w zakresie sztuki wokalnej i aktorskiej, która bazuje na realizacji i prezentacji spektakli muzycznych.

Do chwili obecnej w zakresie prezentacji spektakli współpracowaliśmy z Teatrem “Groteska”, Teatrem “Wrzos” i Centrum Sztuki “Solvay”. Tam też oprócz siedziby szkoły odbywały się próby sceniczne czy warsztaty teatralne dla dzieci. Nagranie ścieżek dźwiękowych do spektakli odbywa się we własnym szkolnym studiu nagrań.

  • warsztaty teatralne dla dzieci
  • zajęcia dla dzieci kraków

Poszukiwania usługodawcy poprzez Internet to proces często żmudny i nużący. Wpisujesz frazę zajęcia dla dzieci kraków lub warsztaty teatralne dla dzieci kraków i liczysz, że kolejność wyników oddaje rangę prezentowanych instytucji. Nie zawsze jest to zgodne z prawdą ale w przypadku wymienionych fraz i naszej szkoły wydaje się, że tak właśnie jest.