Od kilku lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie edukacją artystyczną wśród osób tzw. wieku dojrzałego, które w modnym obecnie nazewnictwie można określić jako Grupa 60+. Coraz częściej, również wśród studentów naszej szkoły, pojawiają się osoby, które osiągnęły już pewien poziom stabilizacji zawodowej i rodzinnej. Są wśród nich lekarze, prawnicy, nauczyciele, osoby ze świata biznesu, deweloperzy, główni księgowi itp. Wszystkie te osoby łączy wspólna pasja artystyczna i chęć aktywności w obszarze sztuki. Często skrywane od dzieciństwa zainteresowania i potrzeby pragną wreszcie zaspokoić w naszej placówce. W przypadku większości osób, zajęcia te traktowane są jako rozwój osobisty, w ramach którego przełamywanie barier, szukanie otwarcia na otoczenie, potrzeba udowodnienia sobie (czasem innym), że stać mnie na coś więcej niż dotychczasowe działania, stanowią oś motywacji. Obserwowany po zakończeniu okresu kształcenia wzrost kompetencji osobistych w relacjach ze swoim środowiskiem zawodowym i rodzinnym jest bonusem, którego trudno przecenić.

Teatr Seniora bo tak nazwaliśmy naszą ofertę dla Grupy 60+ dedykowany jest do tych z Państwa, których (w przeciwieństwie do w/w osób) onieśmiela perspektywa powrotu do jakiejś szkoły. Szkoły, w której są zapewne dużo młodsi ode mnie ludzie. Ale Teatr Seniora to też nie uniwersytet trzeciego wieku. Tu dynamika Państwa działań będzie wcale nie mniejsza niż w przypadku bardzo młodych osób. Wspólne koncerty i przedstawienia są ważnym atrybutem naszego modelu edukacji, a wyniesione z nich doświadczenie i artystyczne przeżycia bezcenne.

Zapraszamy do wspólnej przygody
Dyrektor Bogdan Kalarus