Komunikat nr 1 z dn.17 marca 2020

Szanowni Słuchacze, Uczniowie. W tych trudnych dla naszej Szkoły i dla nas wszystkich chwilach, pragnę przekazać kilka informacji, które, mam nadzieję, wniosą trochę optymizmu i nadziei, że choć w zmienionej nieco postaci, Nasz wzajemny kontakt będzie nadal możliwy. Po konsultacjach z kadrą placówki podjąłem decyzję o przygotowaniach do wprowadzenia zdalnego nauczania w odniesieniu do lekcji indywidualnych, jak i być może również niektórych przedmiotów zbiorowych. Jeszcze w tym tygodniu zostaną przez nauczycieli prowadzących podjęte rozmowy i złożone Wam propozycje w celu ustalenia warunków technicznych i organizacyjnych zdalnych zajęć. Mam nadzieję, że nasza propozycja zostanie przyjęta z życzliwym zrozumieniem. Ufam, że podjęta inicjatywa pozwoli nie tylko kontynuować edukację, ale również da szansę na wyjście z przymusowej izolacji i poczucie, że nie jesteśmy sami. Muzyka zaś po raz kolejny udowodni swoją niezwykłą moc w dawaniu poczucia piękna, wolności i nadziei. Uprzejmie proszę o śledzenie informacji na stronie internetowej naszej szkoły. Serdecznie pozdrawiam, Dyrektor SWA i SM II st. „Wokal.art II”, Bogdan Kalarus.