Komunikat nr 3 z dn. 21 marca 2020

Drodzy Słuchacze, Uczniowie oraz wszystkie Osoby związane z naszą instytucją, mam nadzieję, że już trochę ochłonęliśmy po pierwszym wstrząsie jakim były decyzje MEN z 11 marca br. Cieszę się, że wiele osób nawiązało już kontakt z nauczycielami przedmiotów indywidualnych i zbiorowych celem ustalenia szczegółów logistyczno –technicznych edukacji zdalnej. Poniżej przekazuję kolejne informacje:
1. Zajęcia z zadań aktorskich prowadzonych przez Panią Katarzynę Galicę w okresie zawieszenia tradycyjnej formy działalności szkoły przez MEN będzie realizował poprzez komunikator Pan Marek Wolny. W przeszłości prowadził już te zajęcia z Państwem otrzymując b. wysoką ocenę. Ze względu na zobowiązania artystyczne pierwsze zajęcia odbędą się 30 marca br. Szczegóły logistyczno – techniczne zostaną podane po 23 marca br.
2. Ze względu na charakter zajęć z zadań aktorskich (grupy wtorkowej) z Panem Jerzym Hojdą (duży udział elementów pantomimy) zostaną one w całości zrealizowane po wznowieniu przez MEN działalności szkoły w tradycyjnej formie. Nauczyciel deklaruje, że w grę wchodzą również terminy przedpołudniowe w salach przy ul. Floriańskiej.
Pragniemy zaznaczyć, że jest to jedyny przypadek, w którym nie podjęliśmy próby zdalnego nauczania.
3. Jeżeli decyzją MEN zdalne nauczanie zostanie przedłużone po 10 kwietnia br. zwrócimy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety drogą mailową i poddanie walidacji zdalnego procesu nauczania. Ankieta zostanie rozesłana w pierwszym tygodniu po Świętach Wielkiej Nocy. Uzyskane wyniki będą podstawą do zaproponowania dalszych działań, w przypadku gdyby MEN po raz kolejny przedłużył okres przerwy w tradycyjnej nauce. Jeżeli ocena w odniesieniu do części przedmiotów lub ich ogółu będzie negatywna, w poczuciu odpowiedzialności i solidarności ze Słuchaczami podejmiemy decyzję o rezygnacji z rygorystycznego egzekwowania zapisów umowy, zwłaszcza §2, ust.3. Przedstawimy do końca kwietnia kilka wariantów dalszej edukacji od częściowego zmniejszenia zakresu nauki z obniżoną płatnością do pełnego zawieszenia wzajemnych zobowiązań.
4. Wszystkich tych, którzy jeszcze nie skontaktowali się z nauczycielami prosimy o podjęcie działań.
6. Przypominam i proszę o realizację lekcji zgodnie z dotychczasowym planem zajęć.
5. Niniejsza strona (oprócz korespondencji na maila i sms-ów na telefony szkolne) jest jedyną oficjalną formą komunikacji.

Wszystkich serdecznie pozdrawiam
Bogdan Kalarus