Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 zostaje zawieszona działalność dydaktyczna w naszych placówkach.c.d. kliknij w wiadomość

Z przykrością informujemy, że na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej
z dn. 11 marca 2020 od 12 do 25 marca 2020 zostaje zawieszona działalność dydaktyczna w naszych placówkach.

Przypominamy, że zgodnie z §2 ust.3 i §3ust.3 umowy zawartej pomiędzy Słuchaczami(Uczniami) a Szkołą za miesiące w których decyzją MEN zostały wprowadzone przerwy w edukacji, kwota czesnego nie ulega zmianie i jest płatna w pełnej wysokości.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że pomimo braku ustawowego obowiązku Szkoła wystąpi z propozycją przynajmniej częściowego odrobienia zajęć zbiorowych i indywidualnych w których decyzją MEN Słuchacze(Uczniowie) nie mogli uczestniczyć.