Dodatkowy koncert słuchaczy zaocznych i dziennych 28 marca 2020, siedziba szkoły godz. 14,30

Serdecznie zapraszamy do siedziby szkoły na dodatkowy koncert, zwłaszcza dla tych słuchaczy, którzy nie mogli wziąć udziału w ostatnich koncertach(choroba et cet.)