Komunikat nr. 4 z dn 23 marca 2020.

Szanowni Państwo. Z dniem dzisiejszym oficjalnie wchodzimy w nowy etap w historii szkoły. Rozpoczynamy nauczanie zdalne, które w przypadku przedmiotów artystycznych jest czymś absolutnie nowym, nieznanym. Na wiele pytań, które w związku z tym powstało szukamy jako instytucja odpowiedzi. Wdrażamy nowe procedury, ustalamy strategie postępowania, przygotowujemy środki techniczne i organizacyjne. Wierzymy gorąco, że macie Państwo świadomość skali wyzwań z jakimi

Komunikat nr 3 z dn. 21 marca 2020

Drodzy Słuchacze, Uczniowie oraz wszystkie Osoby związane z naszą instytucją, mam nadzieję, że już trochę ochłonęliśmy po pierwszym wstrząsie jakim były decyzje MEN z 11 marca br. Cieszę się, że wiele osób nawiązało już kontakt z nauczycielami przedmiotów indywidualnych i zbiorowych celem ustalenia szczegółów logistyczno –technicznych edukacji zdalnej. Poniżej przekazuję kolejne informacje: 1. Zajęcia z zadań aktorskich prowadzonych przez Panią

Komunikat nr 2 z dn. 19 marca 2020.

Drodzy Słuchacze, Uczniowie. Z dużą obawą oraz nadzieją, że nasz kontakt z Wami i kontynuacja zajęć jest również możliwa w tej ekstremalnej i niespodziewanej dla nas wszystkich sytuacji, po konsultacjach z kadrą szkoły i sugestią MEN podjąłem decyzje o wznowieniu zajęć poprzez komunikatory internetowe od poniedziałku 23 marca br. W tym celu, jeżeli chodzi o zajęcia indywidualne, nauczyciele w najbliższym

Komunikat nr 1 z dn.17 marca 2020

Szanowni Słuchacze, Uczniowie. W tych trudnych dla naszej Szkoły i dla nas wszystkich chwilach, pragnę przekazać kilka informacji, które, mam nadzieję, wniosą trochę optymizmu i nadziei, że choć w zmienionej nieco postaci, Nasz wzajemny kontakt będzie nadal możliwy. Po konsultacjach z kadrą placówki podjąłem decyzję o przygotowaniach do wprowadzenia zdalnego nauczania w odniesieniu do lekcji indywidualnych, jak i być może

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 zostaje zawieszona działalność dydaktyczna w naszych placówkach.c.d. kliknij w wiadomość

Z przykrością informujemy, że na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 marca 2020 od 12 do 25 marca 2020 zostaje zawieszona działalność dydaktyczna w naszych placówkach. Przypominamy, że zgodnie z §2 ust.3 i §3ust.3 umowy zawartej pomiędzy Słuchaczami(Uczniami) a Szkołą za miesiące w których decyzją MEN zostały wprowadzone przerwy w edukacji, kwota czesnego nie ulega zmianie i jest