Zasady dotyczące zabezpieczenia przed Covid-19

Zasady dotyczące zabezpieczenia przed Covid-19 na terenie Szkoły Wokalno-Aktorskiej i Szkoły Muzycznej II st. „Wokal.art II” w Krakowie (na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS) 1.Uczestnikiem zajęć może być jedynie osoba, która: a. nie przejawia objawów charakterystycznych dla Covid-19 b. zaopatrzona jest w przyłbicę, lub maskę 2. Należy zdezynfekować ręce: a. niezwłocznie po wejściu na teren szkoły b. każdorazowo po

Plan zajęc Kursu letniego 20-25 Lipca 2020

Kurs Letni, termin 20 -25 Lipca 2020 20,07 poniedziałek 16,30 Otwarcie kursu 16,45 Emisja Głosu – Agata Flondro 17,30 – 19,00 Zadania aktorskie – Marek Wolny   21,07 wtorek 16,45 Dykcja- Monika Filipowicz 17,30 – 18,15  Zajęcia teoretyczno-muzyczne – Bartłomiej Chorąży   22,07 środa 16,45 Emisja Głosu 17,30 – 19,00  Zadania Aktorskie   23,07 czwartek 16,45 Zajęcia teoretyczno-muzyczne 17,30 –

Powoli wracamy w szkolne mury

Od 1 czerwca br. zajęcia indywidualne można realizować w salach szkoły. Zachęcamy do wzajemnych uzgodnień pomiedzy słuchaczami i pedagogami.

Komunikat nr 5, z dn 25 marca 2020.

Szanowni Słuchacze, Uczniowie i Nauczyciele. Z dniem dzisiejszym weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 493) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Pragnę poinformować, że w związku z tym dotychczasowe zalecenia stają się w naszej placówce obowiązującymi przepisami.

Komunikat nr. 4 z dn 23 marca 2020.

Szanowni Państwo. Z dniem dzisiejszym oficjalnie wchodzimy w nowy etap w historii szkoły. Rozpoczynamy nauczanie zdalne, które w przypadku przedmiotów artystycznych jest czymś absolutnie nowym, nieznanym. Na wiele pytań, które w związku z tym powstało szukamy jako instytucja odpowiedzi. Wdrażamy nowe procedury, ustalamy strategie postępowania, przygotowujemy środki techniczne i organizacyjne. Wierzymy gorąco, że macie Państwo świadomość skali wyzwań z jakimi

Komunikat nr 3 z dn. 21 marca 2020

Drodzy Słuchacze, Uczniowie oraz wszystkie Osoby związane z naszą instytucją, mam nadzieję, że już trochę ochłonęliśmy po pierwszym wstrząsie jakim były decyzje MEN z 11 marca br. Cieszę się, że wiele osób nawiązało już kontakt z nauczycielami przedmiotów indywidualnych i zbiorowych celem ustalenia szczegółów logistyczno –technicznych edukacji zdalnej. Poniżej przekazuję kolejne informacje: 1. Zajęcia z zadań aktorskich prowadzonych przez Panią

Komunikat nr 2 z dn. 19 marca 2020.

Drodzy Słuchacze, Uczniowie. Z dużą obawą oraz nadzieją, że nasz kontakt z Wami i kontynuacja zajęć jest również możliwa w tej ekstremalnej i niespodziewanej dla nas wszystkich sytuacji, po konsultacjach z kadrą szkoły i sugestią MEN podjąłem decyzje o wznowieniu zajęć poprzez komunikatory internetowe od poniedziałku 23 marca br. W tym celu, jeżeli chodzi o zajęcia indywidualne, nauczyciele w najbliższym

Komunikat nr 1 z dn.17 marca 2020

Szanowni Słuchacze, Uczniowie. W tych trudnych dla naszej Szkoły i dla nas wszystkich chwilach, pragnę przekazać kilka informacji, które, mam nadzieję, wniosą trochę optymizmu i nadziei, że choć w zmienionej nieco postaci, Nasz wzajemny kontakt będzie nadal możliwy. Po konsultacjach z kadrą placówki podjąłem decyzję o przygotowaniach do wprowadzenia zdalnego nauczania w odniesieniu do lekcji indywidualnych, jak i być może

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 zostaje zawieszona działalność dydaktyczna w naszych placówkach.c.d. kliknij w wiadomość

Z przykrością informujemy, że na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 marca 2020 od 12 do 25 marca 2020 zostaje zawieszona działalność dydaktyczna w naszych placówkach. Przypominamy, że zgodnie z §2 ust.3 i §3ust.3 umowy zawartej pomiędzy Słuchaczami(Uczniami) a Szkołą za miesiące w których decyzją MEN zostały wprowadzone przerwy w edukacji, kwota czesnego nie ulega zmianie i jest