Preferencje muzyczne młodzieży

Panuje wszechobecna opinia, że każdy nastolatek słucha muzyki dla przyjemności w mniejszym bądź większym wymiarze czasu. Czy rzeczywiście tak jest? I jeżeli tak, to jakich gatunków muzycznych słuchają młodzi ludzie? I czy preferencje młodzieży zmieniają się na przestrzeni lat?

Narodowe Centrum Kultury zdecydowało się przeprowadzić badania na reprezentatywnej grupie ponad 2000 osób w wieku od 12 do 17 lat i zapytać o ich gusta związane z muzyką. Okazało się, że powszechnie panujące opinie mają potwierdzenie w rzeczywistości i aż 97 % respondentów zadeklarowało, że słucha muzyki dla przyjemności. Jest to o 2 % odsetek niższy niż miało to miejsce w badaniach przeprowadzonych w 2018 roku również przez Narodowe Centrum Kultury.

Jeśli chodzi o gatunki, które są wybierane najczęściej przez młodzież (brany pod uwagę był tylko pierwszy wybór), to zaskoczeń praktycznie nie ma. W czołówce znalazły się pop (39%), rap i hip-hop (22%), a rock (20%). Nastolatkowie znacznie rzadziej słuchają natomiast disco polo (4%), muzyki klasycznej lub poważnej (4%), dance (3%) czy też metalu (3%). Bardzo duża liczba osób (20%) wskazała również, że słucha najczęściej innego gatunku muzycznego niż wyżej wymienione (m.in. k-pop, techno, reggae, folk), co świadczy o dużej różnorodności rodzajów muzyki słuchanej przez nastolatków. W porównaniu do poprzednich badań sondażowych można zauważyć zmiany zarówno na korzyść, jak i niekorzyść poszczególnych gatunków. Największą różnicę widać w stosunku do popu (wzrost z 23% do 39%), rocka (wzrost z 10% do 20%) oraz dance (spadek z 8% do 3%).

Warto jeszcze zaznaczyć, jak sytuacja przedstawia się w przypadku możliwości wskazania przez respondentów kilku gatunków muzycznych, bowiem wtedy możemy uzyskać szerszy ogląd upodobań młodzieży. W takim kontekście nadal na czele listy znajduje się pop (60%, w porównaniu z poprzednimi badaniami spadek o 2%) z nadal dość dużą przewagą nad rapem i hip-hopem (42%, spadek aż o 17%) oraz rockiem (40%, wzrost o 7%). Należy również wspomnieć o spadku popularności muzyki dance (37%) oraz disco polo (17%) wśród młodych ludzi. W przypadku wymienionych gatunków jest to spadek kolejno o 6% i 15%.

Podsumowując powyższe dane, można zaryzykować stwierdzenie, że gust muzyczny młodzieży jest bardzo zróżnicowany pod względem gatunkowym. Niemniej na przestrzeni lat nie ulega on poważniejszym zmianom, gdyż te same rodzaje utrzymują się na topie wśród nastolatków, co ma potwierdzenie zarówno w badaniach przeprowadzonych w 2018 roku, jak i dwa lata później. Ważnym wnioskiem jest również deklaracja młodych ludzi o ich zamiłowaniach do słuchania muzyki, świadczących o tym, że mają oni na co dzień dostęp do szeroko rozumianej kultury.