Ferie od 17 do 30 stycznia 2022

Życzymy udanych ferii. Zajęcia  po przerwie  odbywają się w trybie stacjonarnym ze względu na praktyczny charakter zajęć i na podstawie Rozp. MEN z 14 grudnia 2021 poz. 2301 §3 ust.4