Rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/20 w okresie wakacji, zapraszamy.

Prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego z linku rekrutacja lub telefon do szkoły. W okresie wakacji zapraszamy na  indywidualne terminy spotkań.Czekamy i zapraszamy.