Zasady funkcjonowania Szkoły po 5.11.2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia. 5.11.20.(par.2b ust.4) decyzją dyr. Szkoły w dalszym ciągu zajęcia indywidualne mogą odbywać się na terenie szkoły a zajęcia z zadań aktorskich i dykcji hybrydowo, pozostałe zdalnie.