Zasady dotyczące zabezpieczenia przed Covid-19

Zasady dotyczące zabezpieczenia przed Covid-19
na terenie Szkoły Wokalno-Aktorskiej i Szkoły Muzycznej II st. „Wokal.art II” w Krakowie
(na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS)

1.Uczestnikiem zajęć może być jedynie osoba, która:
a. nie przejawia objawów charakterystycznych dla Covid-19
b. zaopatrzona jest w przyłbicę, lub maskę

2. Należy zdezynfekować ręce:
a. niezwłocznie po wejściu na teren szkoły
b. każdorazowo po wejściu i wyjściu z sali zajęć
c. przy wejściu i wyjściu z toalety

3. Maski lub przyłbice (wersja zalecana, np. https://allegro.pl/oferta/mini-przylbica-maska-maseczka-ochronna-na-usta-
nos-9594681384?utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed ) obowiązkowo stosujemy jedynie w miejscach wspólnych(korytarz,
szatnia, widownia sali koncertowej). Każdy ze słuchaczy ma prawo do noszenia maski/przyłbicy podczas zajęć w sali lekcyjnej.

4. Sale są wietrzone po każdej zmianie grupy.

1.09.2020
Dyrektor, Bogdan Kalarus