Koncert szkolny I roku 3 marca 2021w siedzibie szkoły o godz. 18,15

A jednak !!! Dzięki poluzowaniu obostrzeń zapraszamy na pierwszy od roku koncert na żywo. Odbędzie się w siedzibie szkoły w reżimie sanitarnym. Liczba chętnych ograniczona do osób zaproszonych przez wykonawców (po dwie osoby na występującego).