Emisja głosu – na początku było słowo

Tym razem chcemy poruszyć temat emisji głosu. Jak napisałem w tytule na początku było słowo. Pan Bóg swoją wolę obwieszcza słowem i to słowem mówionym. W Biblii co rusz czytamy: „Pan Rzekł…” Waga słowa mówionego podniesiona jest tu do rangi najwyższej – kreatora rzeczywistości. Ale, przynajmniej w przypadku człowieka, aby słowo zostało wypowiedziane i stało się ciałem, musi zaistnieć szereg

Lekcje śpiewu – czy to jest jeszcze dla mnie?

Prowadząc od ćwierć wieku Szkołę Wokalno-Aktorską w Krakowie niejednokrotnie w trakcie rozmowy dotyczącej lekcji, czy ogólnie nauki śpiewu już na wstępie padało pytanie: czy ja nie jestem za stara lub za stary na tego typu aktywność? Bardzo wielu rozmówców bowiem poukładawszy sobie życie osobiste i zawodowe, mając wreszcie trochę wolnego czasu dla siebie , chciałoby powrócić do pasji, zamiłowań z

Lekcje śpiewu a nauka śpiewu, co lepsze?

Lekcje śpiewu a nauka śpiewu, co lepsze: lekcje indywidualne, szkoła muzyczna, a może szkoła aktorska? Artykułem tym pragniemy jako krakowska Szkoła Wokalno-Aktorska i Szkoła Muzyczna „Wokal.art” rozpocząć (mamy nadzieję) interesującą wymianę myśli na tematy związane ze sztuką wokalną, jej nauczaniem i śpiewem ogólnie rzecz biorąc. Mamy nadzieję, że blog ten stanie się rodzajem forum wymiany myśli, na które serdecznie zapraszamy