Szkoła muzyczna

Podobnie jak w przypadku tej części bloga, który odnosi się do tematyki szkół aktorskich, niniejsza podstrona (taki jest przynajmniej nasz ambitny plan) ma w sposób możliwie szeroki obejmować zagadnienia edukacji w placówkach muzycznych. Ze zrozumiałych względów, związanych nie tylko z lokalizacją naszej placówki, ale wynikających choćby z faktu, że po wpisaniu frazy - szkoła muzyczna Kraków - ilość wyświetleń jest ogromna, część artykułów odnosić się będzie do tematyki lokalnej. W naszym blogu znajdą się zatem zarówno artykuły odnoszące się ogólnie do charakterystyki kształcenia w szkołach muzycznych jak i te, które pokażą jak na tym tle wygląda prywatna edukacja muzyczna w Krakowie. Ze względu na specyfikę naszej placówki, w której emisja głosu, lekcje i ogólnie nauka śpiewu stanowi oś, wokół której odbywa się edukacja naszych uczniów i słuchaczy, szczególnie interesować nas będą porównania na linii: indywidualne lekcje śpiewu typu „tylko Ja i mój trener” a nauka śpiewu rozumiana szeroko, realizowana w ramach instytucji. Będziemy pragnęli wykazać, że aby lekcje dawały pełną przyjemność, muszą się odbywać w szerszym kontekście, gdzie nauka śpiewu stanowi tylko fragment większej całości. Będziemy pragnęli zwrócić uwagę na fakt, że indywidualne lekcje muszą być wzmocnione poprzez szeroko rozumiane środowisko w jakim się odbywają. Szkoła muzyczna, a w szczególności studium wokalne, tworzy właściwe ramy do tego aby kształtować takie środowiska. Oczywiście zawsze zachodzi pytanie - czy i w jakim stopniu im się to ostatecznie udaje. Jakie muszą być cechy placówki muzycznej aby tak się stało? Jeżeli wymienione zagadnienia interesują Państwa serdecznie zapraszamy do śledzenia naszego bloga.

Emisja głosu – na początku było słowo

Tym razem chcemy poruszyć temat emisji głosu. Jak napisałem w tytule na początku było słowo. Pan Bóg swoją wolę obwieszcza słowem i to słowem mówionym. W Biblii co rusz czytamy: „Pan Rzekł…” Waga słowa mówionego podniesiona jest tu do rangi najwyższej – kreatora rzeczywistości. Ale, przynajmniej w przypadku człowieka, aby słowo zostało wypowiedziane i stało się ciałem, musi zaistnieć szereg

Lekcje śpiewu – czy to jest jeszcze dla mnie?

Prowadząc od ćwierć wieku Szkołę Wokalno-Aktorską w Krakowie niejednokrotnie w trakcie rozmowy dotyczącej lekcji, czy ogólnie nauki śpiewu już na wstępie padało pytanie: czy ja nie jestem za stara lub za stary na tego typu aktywność? Bardzo wielu rozmówców bowiem poukładawszy sobie życie osobiste i zawodowe, mając wreszcie trochę wolnego czasu dla siebie , chciałoby powrócić do pasji, zamiłowań z

Lekcje śpiewu a nauka śpiewu, co lepsze?

Lekcje śpiewu a nauka śpiewu, co lepsze: lekcje indywidualne, szkoła muzyczna, a może szkoła aktorska? Artykułem tym pragniemy jako krakowska Szkoła Wokalno-Aktorska i Szkoła Muzyczna „Wokal.art” rozpocząć (mamy nadzieję) interesującą wymianę myśli na tematy związane ze sztuką wokalną, jej nauczaniem i śpiewem ogólnie rzecz biorąc. Mamy nadzieję, że blog ten stanie się rodzajem forum wymiany myśli, na które serdecznie zapraszamy